logo

Thần Ma
Tam Quốc
Xuất Chinh

【HOT】ĐẶC QUYỀN VIP

2022-09-20 15:22:18

【HOT】ĐẶC QUYỀN VIP

Hệ Thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Thần Ma Tam Quốc Xuất Chinh , giúp các Chúa Công khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng gia tăng sức mạnh cho đội hình . Các Chúa Công sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà nhiều người khác không có. 

I.VIP 0

** Đặc Quyền

 • Mua Lượt Thao Trường x3
 • Lượt Đánh Nhanh x3
 • Lượt Mua Thông Thiên Tháp x3
 • Lượt Làm Mới Thương Nhân Thần Bí x100
 • Lượt Hồi Sinh Vượt ải Trảm Tướng x2

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 100 KNB
 • Xu Đồng 50 Vạn
 • EXP Tướng 25 Vạn
 • Đoạt Bảo Lệnh x2

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x10
 • Đoạt Bảo Lệnh x1

II.VIP 1

** Đặc Quyền

 • Tăng Tốc Độ Chiến Đấu x2
 • EXP Quân Chủ Treo Máy +10%
 • Xu Treo Máy +10%
 • EXP Tướng Treo Máy + 10%
 • Thời Gian Thu Lợi Treo Máy +2 Tiếng
 • Buff Xu Điểm Kim Tiền 20%
 • Giới Hạn Túi Tướng x25
 • Mỗi Phụ Bản Hàng Ngày Mua 1 Ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 3 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 240 KNB
 • Xu Đồng 200 Vạn
 • Đá Đột Phá  x300
 • Đoạt Bảo Lệnh x3

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x30
 • Đoạt Bảo Lệnh x1

III.VIP 2

** Đặc Quyền

 • Vé Chiêu Mộ Cao Shop Đạo Cụ Khuyến Mãi 90%
 • Mở Cầu Phúc Đoạt Bảo x15
 • EXP Quân ChủTreo Máy + 15%
 • Xu Treo Máy +15%
 • EXP Tướng Treo Máy + 15%
 • Buff Xu Điểm Kim Tiền 30%
 • Giới Hạn Túi Tướng x50
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 1 ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 4 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 690 KNB
 • EXP Tướng 200 Vạn
 • Mảnh Tướng Thần x30
 • Mảnh Tướng Ma x30

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x50
 • Đoạt Bảo Lệnh x2

IV.VIP 3

** Đặc Quyền

 • Mở Chiêu Mộ Tướng
 • EXP Quân Chủ Treo Máy + 20%
 • Xu Treo Máy +20%
 • EXP Tướng Treo Máy + 20%
 • Thời Gian Thu Lợi Treo Máy +4 Tiếng
 •  Buff Xu Điểm Kim Tiền 40%
 • Giới Hạn Túi Tướng x70
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 2 ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 5 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 990 KNB
 • Xu Đồng 400 Vạn
 • Lệnh Tụ Hiền x1
 • Đoạt Bảo Lệnh Cao x1

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x70
 • Đoạt Bảo Lệnh x3

V.VIP 4

** Đặc Quyền

 • Kích Hoạt Avata Độc Quyền
 • EXP Quân Chủ Treo Máy + 30%
 • Xu Treo Máy +30%
 • Kích Hoạt Tính Năng Thủy Vận- Vớt Nhanh
 • Kích Hoạt Tính Năng Tự Động Nhận Kỳ Ngộ
 •  Buff Xu Điểm Kim Tiền 60%
 • Giới Hạn Túi Tướng x100
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 2 ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 6 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 1890 KNB
 • Mảnh Tướng 5 Sao Ngẫu Nhiên x50
 • EXP Tướng 500 Vạn
 • Đoạt Bảo Lệnh Cao x1

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x90
 • Đoạt Bảo Lệnh x4

VI.VIP 5

** Đặc Quyền

 • Kích Hoạt Avata Độc Quyền
 • EXP Quân Chủ Treo Máy + 40%
 • Xu Treo Máy +40%
 • EXP Tướng Treo Máy + 40%
 • Thời Gian Thu Lợi Treo Máy +6 Tiếng
 •  Buff Xu Điểm Kim Tiền 80%
 • Giới Hạn Túi Tướng x150
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 3 ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 7 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 2290 KNB
 • Rương Tướng 5 Hỗ Trợ x3 Tướng
 • Xu Đồng 600 Vạn
 • Đoạt Bảo Lệnh Cao x1

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x110
 • Đoạt Bảo Lệnh x5

VII.VIP 6

** Đặc Quyền

 • Buff Xu Điểm KimThêm 100%
 • EXP Quân Chủ Treo Máy + 50%
 • Xu Treo Máy +50%
 • EXP Tướng Treo Máy + 50%
 • Thời Gian Thu Lợi Treo Máy +8 Tiếng
 • Buff Xu Điểm Kim Tiền 100%
 • Giới Hạn Túi Tướng x160
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 3 ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 8 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 2290 KNB
 • Rương Tướng 5 Sao Hỗ Trợ x3 Tướng
 • Xu Đồng 600 Vạn
 • Đoạt Bảo Lệnh Cao x1

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x130
 • Mảnh Tướng 5 Sao Ngẫu Nhiên x2

VIII.VIP 7

** Đặc Quyền

 • Buff Xu Điểm KimThêm 120%
 • EXP Quân Chủ Treo Máy + 60%
 • Xu Treo Máy +60%
 • EXP Tướng Treo Máy + 60%
 • Thời Gian Thu Lợi Treo Máy +10 Tiếng
 • Buff Xu Điểm Kim Tiền 120%
 • Giới Hạn Túi Tướng x175
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 4 ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 9 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 4190 KNB
 • Rương Tướng 5 Sao Chọn Theo Hệ x5 Tướng
 • Ấn Tướng Trung Lương
 • Đoạt Bảo Lệnh Cao x3
 • EXP Tướng 800 Vạn

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x150
 • Mảnh Tướng 5 Sao Ngẫu Nhiên x3

IX.VIP 8

** Đặc Quyền

 • Buff Xu Điểm KimThêm 160%
 • EXP Quân Chủ Treo Máy + 70%
 • Xu Treo Máy +70%
 • EXP Tướng Treo Máy + 70%
 • Thời Gian Thu Lợi Treo Máy +12 Tiếng
 • Buff Xu Điểm Kim Tiền 160%
 • Giới Hạn Túi Tướng x200
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 4 ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 10 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 4690 KNB
 • Rương Tướng 5 Sao Hệ Sát Thương Thần Ma x2 Tướng
 • Trang Bị Đỏ 1 Sao : Kiếm Thất Sát
 • Đoạt Bảo Lệnh Cao x5
 • EXP Tướng 800 Vạn

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x170
 • Mảnh Tướng 5 Sao Ngẫu Nhiên x3

X.VIP 9

** Đặc Quyền

 • Buff Xu Điểm KimThêm 160%
 • EXP Quân Chủ Treo Máy + 80%
 • Xu Treo Máy +80%
 • EXP Tướng Treo Máy + 80%
 • Thời Gian Thu Lợi Treo Máy +14 Tiếng
 • Buff Xu Điểm Kim Tiền 160%
 • Giới Hạn Túi Tướng x225
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 5 ngày
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 11 Lần

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 4890 KNB
 • Rương Tướng 5 Sao Hệ Sát Thương Thần Ma x2 Tướng
 • Trang Bị Đỏ 1 Sao : Bao Tay Thất Sát
 • Đoạt Bảo Lệnh Cao x5
 • EXP Tướng 1000 Vạn

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x190
 • Mảnh Tướng 5 Sao Ngẫu Nhiên x3

XI.VIP 10

** Đặc Quyền

 • Kích Hoạt Avata Độc Quyền
 • EXP Quân Chủ Treo Máy + 90%
 • Xu Treo Máy +90%
 • EXP Tướng Treo Máy + 90%
 • Thời Gian Thu Lợi Treo Máy +16 Tiếng
 •  Buff Xu Điểm Kim Tiền 180%
 • Giới Hạn Túi Tướng x250
 • Phụ Bản Mỗi Ngày mua 5 ngày
 • Mở Tính Năng Đúc Lại Tướng Ấn KNB 
 • Lượt Hồi Sinh thiên Lý Đơn Kỵ 12 Ngày

** Đặc Quyền Quà Tặng

 • Giá Mua 6890 KNB
 • Rương Tướng 5 Sao Hệ Sát Thương Thần Ma x2 Tướng
 • Trang Bị Đỏ 1 Sao : Mũ Thất Sát
 • Ấn Tướng Lĩnh Quân
 • EXP Tướng 1000 Vạn

** Thưởng Kích Hoạt Thẻ Tháng

 • KNB x210
 • Mảnh Tướng 5 Sao Ngẫu Nhiên x4

Thần Ma Quyết Đấu - Tam Quốc Không Chỉ Có Ngụy, Thục, Ngô.
Hi Vọng Những Thông Tin Của Kiều sẽ Giúp Ích Chúa Công Trên Hành Trình chinh phạt Thiên Hạ.
 .....